Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Veszprémvölgyi görög apácakolostor


A Szent István király által alapított veszprémvölgyi görög apácakolostor töredékes régészeti maradványaiban is a hazai kis számú apácakolostorok egyik legfontosabb emléke. Ritkaságnak számít fennmaradt görög nyelvû alapítólevele.

1020 elõtt alapította I. (Szt.) István király Szûz Mária tiszteletére, egyes elképzelések szerint Imre herceg görög származású menyasszonya számára. A magyar okleveles gyakorlatban ritkaságnak számít fennmaradt görög nyelvû alapítólevele.

A magyarországi görög kolostorok hanyatlásával egyidõben, 1220 körül ciszterci apácák vették át a monostort, akik 1543-ig laktak itt. A török korban elnéptelenedett romok helyén a XVIII. században a jezsuiták építettek itt barokk kápolnát.

A területen több korszakban is volt régészeti kutatás, a legújabb feltárások megtalálták a ma is álló romos jezsuita kápolna körül, illetve az alatt a korábbi kolostorépületek maradványait, így az egykori templomok részleteit is.

A veszprémvölgyi városi parkhoz kapcsolódó romterület jelenleg is kutatás alatt áll, mûemléki helyreállítása folyamatban van. Régészeti maradványai ma egyre többet jelenítenek meg a hazai kis számú apácakolostorok egyik legfontosabb emlékérõl.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat