Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Türje, Premontrei kolostor

A XVIII. században átalakított premontrei prépostsági templom jelentõsége, hogy egyik legépebben fennmaradt középkori tégla templomunk, mind részleteiben, mind tömegformálásában, alakításában nagyrészt õrzi XIII. századi gótikus jegyeit.

A türjei premontrei prépostságot 1230-ban Szûz Mária tiszteletére alapította a Türje nemzetségbeli Dénes bán. Már a XIII. században is folytatott hiteleshelyi tevékenységet. 1550 körül szûnt meg. Temploma háromhajós elrendezéssel épült, három, eredetileg félköríves záródású apszisa közül a középsõ kinyúlik, nyugati homlokzatát két torony díszíti.

A fõhajó bordás keresztboltozatos mennyezetét faragott fejezetû, nyolcszögû pillérek tartják. A bejárat felett karzat húzódik.

A XVI. században a törökellenes küzdelmek során többször megrongálódott, ennek következtében a XVIII. században átépítették. Az oldalhajók félköríves helyett egyenes záródást kaptak, északi oldalához kápolnát csatoltak, félköríves bejárata barokk keretelést kapott.

Az átépítések ellenére tornya a legfelsõ szintig, falai – a fõ- és mellékhajó egyes részeitõl eltekintve – XIII. századi építésûek, a fõhajó boltozatainak zárókövei és a mellékhajó boltozatát tartó vállkövek késõromán, gótikus stílusúak.

Freskóit 1761-1763 között Dorffmaister István készítette. 1900-ban, majd 1921-1922-ben állították helyre. Lux Kálmán tervei szerint a fõhomlokzat ikerablakos tornyait fiatornyos gúlasisakkal fedték be, a toronyköz egyenes lezárást kapott, és kiegészítették a rózsaablakot. A XVIII. századi freskók alatt az 1980-as években végzett mûemléki kutatások középkori falképeket, a Szent László-legenda jelenetsorának közel életnagyságú figuráit tárták fel.

A hajó déli falában 1478-as évszámmal jelzett, kõkeretû, kovácsoltvas ajtóval ellátott gótikus szentségház látható. Jelenleg Gyümölcsoltó Boldogasszony-plébániatemplomként mûködik, a kolostorépületben szociális gondozó otthon kapott helyet.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat