Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Tálod, Pálos kolostor


A tálodi kolostor szokatlan alaprajz-megoldásával, valamint mind a ciszterci, mind a pálos rendre jellemzõ stílusjegyeket ötvözõ alakításával különleges példája pálos kolostorainknak. Természeti környezete jól mutatja a pálos rend megtelepedési szokásait, hely kiválasztását.

A Szent Erzsébet tiszteletére szentelt kolostort elõször 1324-ben említik. Eszerint a Rátót nemzetségbeli Keszi Lõrinc alapította, még 1324 elõtt. A kolostoregyüttes déli részén elhelyezkedõ kisméretû, egyhajós templom nyújtott, egyenes záródású apszissal és szokatlanul keskeny diadalív-nyílással épült.

A nyugati homlokzat körablakos kiképzése, az apszis alaprajzi elrendezése egy XIII. századi, ciszterci tanultságú mûhelyre utal. A szentély és a hajó között megfigyelhetõ tengelytörés és az eltérõ stílusjegyek alapján feltételezhetõ, hogy az együttes több periódusban épült.

A templom már a pálos rend birtoklása elõtt állt, a kolostor azonban csak késõbb épült, amikor a templomot is átépíthették. A kerengõ és a templom csatlakozásánál felfedezhetõ négyszögletes építmény esetleg toronyépítmény lehetett. A kerengõ szabályos formát mutat, majdnem négyzetes udvar köré szervezett folyosóból és egytraktusos helyiségsorból állt. A zárt tömegbõl csak a káptalanteremmel azonosítható helyiség lépett ki.

1480-ban a Rátót nemzetségbeli Gyulafi család kérésére obszerváns ferencesek érkeztek a kolostorba. A tálodi pálos remeték 1483 körül a vázsonyi kolostorba költöztek át. A ferences barátok egészen 1543-ig éltek a tálodi kolostorban.

A kolostort 1552-ben a nagyvázsonyi és a lövöldi kolostorral együtt felrobbantották a környékbeli földesurak. A templom nyugati fala tetõszintig, a diadalívének egyik pillére részben áll, a többi részen csak az alapfalak maradtak meg. A környezetben az egykori gazdasági létesítmények nyomai is beazonosíthatóak.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat