Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           
Kolostorok Magyarországon
A magyarországi mûemlékek és kulturális örökségi helyszínek egyik legfontosabb csoportját a kolostorok alkotják.  Ezek jelentõs része a Dunántúlon található. Szerzetesi közösségek százai alakultak a középkori Magyarországon a keresztény térítést követõen.

Templomaikat, kolostoraikat a magyar királyok, nemes családok és nemzetségek támogatták birtokokkal, adományokkal. A különbözõ szerzetesrendek (bencés, bazilita, ciszter, premontrei, karthauzi, ferences, domonkos, pálos) középkori emlékeinek nagy része elpusztult a 16-17. századi török megszállás idején, néhány középkori templomuk megmaradt azonban, és ezek a románkori és gótikus építészet ma is álló remekei hazánkban.

A mellettük egykor álló kolostorokból még kevesebb maradt meg épen, sokat közülük csak régészeti feltárások hoztak felszínre. A törökkor után visszatérõ szerzetesrendek romos kolostoraikat barokk stílusban építették újjá, számos közülük a korszak építészetének és templom díszítõmûvészetének kiemelkedõ alkotásai.

Új szerzetes rendek is megtelepedtek ekkor hazánkban (kamaldúliak, kapucinusok), a jezsuita, piarista szerzetesek pedig fontos szerepet játszottak az oktatásban és az ország tudományos életében. II. József a 18. század végén feloszlatta a szerzetesrendeket, kolostoraik gyakran elvesztették egyházi funkciójukat és késõbb fõként a gyógyító vagy oktató rendek maradtak meg, vagy alakultak újjá.

A szerzetesek nélkül maradt, vagy még a török idõszak alatt elpusztult kolostorok mûemléki védelmére már a 19. században is figyelmet fordítottak, ekkor került sor az elsõ nagy helyreállításokra is.

A legújabbkori magyarországi szerzetesség történetében a legnagyobb törést a II. világháború utáni kommunista hatalom átvétel jelentette, amikor kevés kivétellel a kolostorokat feloszlatták.

Kolostori közösségek újjászervezésére csak a rendszerváltás után került sor. A magyar szerzetesség történetének legfontosabb központja a Pannonhalmi Bencés Apátság, amely ezredéves fennállása után ma is a szerzetesi élet és az oktatás helyszíne és egyben kiemelkedõen gazdag építészeti, mûvészeti, levéltári és könyvtári kincsei miatt az UNESCO Világörökség része.
 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat

Budapest Utazások pályázatok Eastern Europe kolostor turizmus