Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Pápóc, Ágostonrendi remetkolostor

A pápóci mûemlék érdekessége, hogy egy máig fennmaradt Árpád-kori, négykaréjos alaprajzú kápolnához építették hozzá a gótikus kolostort.

A kolostort 1359-ben alapította Gersei Margit, Magyar Pál özvegye Szûz Mária tiszteletére. Az építkezést egy 1373-ban kelt oklevél szerint négy birtokának Lajos király részére történt eladási árából indította meg. 1366-os források egy prépostságról is beszámolnak, melyet a Megváltó nevének szenteltek. A kolostor 1552-ig mûködött. A szerzetesek egy XIII. század elsõ negyedében épült, Szent Mihály titulusú kápolnát kaptak meg.

A négykaréjos, kétszintes, keresztboltozattal fedett kápolnaépülethez csatlakozik az egyetlen szárnyból álló kolostor, amely téglány alakú, kétszintes épület. A kolostoregyütteshez egy nagyobb templom tartozott, melynek egyetlen hajója hosszú, sokszögzáródású szentélyben végzõdött.

A gótikus kolostortemplom eredeti állapotáról régészeti feltárások tanúskodnak. 1976-os kutatás során nagyméretû, mérmûves, gótikus ablakok kerültek elõ.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat