Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Zsámbék, premontrei prépostság

A premontrei rend egyik legjelentõsebb hazai emlékét, a késõrománkori építészet remekét a korszak politikai életében fontos szerepet játszott francia eredetû Ainard fiai alapították a XIII. sz. elsõ felében. A XVIII. században egy földrengés következtében megrongálódott templom romjaiban is a hazai középkori templomépítészet és Budapest közvetlen környékének egyik leglátványosabb emléke.

A XIII. sz. elsõ felében alapították és Keresztelõ Szent János nevére szentelték fel. A premontrei rend egyik legjelentõsebb hazai emlékét Ainard fiai alapították. A francia eredetû család fontos szerepet játszott a korszak politikai életében.

Ez is magyarázza, hogy a nagyobb prépostságok közé tartozott. Voltak idõszakok, amikor 20 szerzetes is élt falai között. A monasztikus rendek késõ-középkori hanyatlása itt is jelentkezett, 1475-77 között Mátyás király a pálosoknak adományozta, s a török foglalásig ebben a formában mûködött.

Buda és környékének török elfoglalása nyomán 1543-ban megszûnt benne a szerzetesi élet. Az elhagyatott templom viszonylag épségben vészelte át a török kor idõszakát, de a XVIII. században végleg rommá vált egy földrengés következtében.

A megmaradt épület a késõrománkori építészet remeke, amely 1220 körül épült. A háromhajós, három apszisos, nyugati homlokzatán kéttornyú prépostsági bazilika jórészt megõrizte XIII. századi részleteit, néhány elemében viszont az 1475 körüli késõgótikus átalakítás nyomait mutatja.

A XIX. század második felében a hazai mûemlékvédelem már felismerte a rom épitészeti és mûvészeti jelentõségét és ezért elkészült az elsõ mûemléki állagmegóvás. Ezt több hasonló is követte a XX. században. Az elmúlt évtizedekben pedig nagyszabású ásatás tárta fel a korábbi templomépület maradványait, a hozzá tartozó temetkezéseket, és a sokkal romosabb állapotban lévõ kolostorépület részleteit.

Ennek eredményeként ma kiállítás mutatja be a hazai premontrei építészet kiemelkedõ emlékének történetét és régészeti kutatását a kolostor egykori pincehelyiségében. A település feletti magaslaton álló templomrom, pedig a hazai középkori templomépítészet egyik leglátványosabb emléke.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat