Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Kaposvár,  Bencés apátság

Kaposszentjakab/Zselicszentjakab


A zselicszentjakabi bencés apátság a XI. században az alapító személyes reprezentációját szolgáló fõúri alapítások egyik legkorábbi példája. A hazai emlékanyagban különleges alaprajzi elrendezése, bizáncias jellegû relieftöredékei emelik ki egyházi románkori épületeink sorából. Helyreállított részletei romkertben tekinthetõek meg.

A bencés apátságot 1061-ben a Gyõr nemzetségbeli Ottó somogyi ispán alapította id. Szent Jakab apostol tiszteletére a Kapos folyó melletti Szent Jakab apostol hegyén egy korábbi templom helyén. A monostort 1068-ban az alapító, valamint Salamon király és Géza herceg jelenlétében szentelték fel.

A XVI. század elején a legfontosabb dél-dunántúli apátságok egyikének számított, ellenezte Tolnai Máté pannonhalmi apát központosító törekvéseit egészen 1520-ig, amikor is a támogatók köréhez csatlakozott.

Az apátság 1543-ban szûnt meg, a török hódoltság idején katonai célokra használták, külsõ fallal erõsítették meg. Viszonylag kisméretû, háromhajós temploma szokatlan, a hosszanti és a centrális térelrendezés kombinációja. A félköríves apszissal záródó fõhajóhoz keskeny oldalhajók csatlakoztak, melyek felett oldalkarzatok kerültek kialakításra.

Az elsõ templomot a XIV-XV. század fordulóján gótikus stílusban átépítették, átboltozták. Ugyanekkor keletkezett a templomtól délre a középudvaros-kerengõs kolostor is. Az apátsági templomtól északra egy nyolcszög alaprajzú kápolna épült, mely a XIII-XIV. század fordulójára datálható, és a település plébániatemplomaként szolgált.

A kolostoregyüttes feltárása 1960-1966 között történt, melynek során számos bizáncias jellegû, „palmettás stílusú”, csipkeszerû díszítésû faragvány is felszínre került. A közelmultban újra restaurálták a feltárt emlékeket és azok a helyszinen megtekinthetõek.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat
angol nyelvoktatás