Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Siklós, Ágostonrendi prépostság

A siklósi gótikus stílusban épült ágostonrendi kolostortemplom legfõbb jelentõségét az észak-itáliai festõ által készített, a szentélyt díszítõ freskók és Garai I. Miklós nádor vörösmárvány, egészalakos, befejezetlen síremléke képezi.

A templomot 1332-ben alapította a Garai család, Szent Anna tiszteletére. 1541-ig mûködött. Az egyhajós épület sokszögzáródású szentélyben végzõdik. A szentély gótikus keresztboltozatának bordái díszes konzolokba futnak.

Az épületplasztikára a heraldikai díszítés jellemzõ. Számos konzolon, zárókövön, falképen és természetesen sírkövön is megtalálhatjuk a Garaiak címerét. A szentélyt kétosztású, mérmûves ablakok világítják meg.

A templom legfõbb ékességei közé tartoznak a szentélyt díszítõ freskók, a festõ valószínûleg Észak-Itáliából származott, a bolognai festészet, pontosabban Tomaso de Modena körébõl. A megrendelésre 1408-ban kerülhetett sor. 1987-ben a szentélyben találtak rá Garai I. Miklós nádor vörösmárvány, egészalakos, befejezetlen síremlékére.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat