Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Tihany, Bencés apátság

A tihanyi bencés apátság a királyi alapító személyes reprezentációját szolgáló egyházak kiemelkedõ példája, altemploma máig õrzi XI. századi állapotát, benne az alapító I. András síremlékével. Nyelvtörténeti szempontból kimagasló jelentõségû máig fennmaradt alapítólevele, mely elsõ magyar nyelvemlékünk. Barokk temploma és kolostorépülete, különleges elhelyezkedése a Balatonba benyúló félszigeten az egyik leglátogatottabb szerzetesi mûemlékké teszi.

A tihanyi bencés apátságot 1055-ben I. András alapította Szûz Mária és Szent Ányos püspök tiszteletére. Az alapító királyt 1060-ban az apátság altemplomában temették el, sírköve épen megmaradt. Az apátság alapítólevele a legkorábbi magyar nyelvemlék, jelenleg a pannonhalmi fõapátság levéltárában õrzik. Mûködése 1534-ben szûnt meg.

A török hódoltság idején átépítették, sokáig végvárként mûködött. A középkori épületbõl mára csak háromhajós, egyenes záródású altemploma maradt meg. Egyszerû fedlemezû, kerek pillérei, illetve egy palmettadíszes oszlopfõtöredéke a veszprémi székesegyházat építõ mûhelyhez kötik. Ugyanazt a kettõsséget mutatja: felépítésében a dél-német, részletformáiban a bizánci, velencei igazodást.

Az apátságot 1716-ban kapta vissza a pannonhalmi bencés fõapátság. Grassó Villebáldot bízták meg az alapfalakig lerombolt együttes újjáépítésével. 1740-tõl Lécs Ágoston apáthoz köthetõ a templom építési munkálatainak a befejezése, a két torony megépítése és a fõhomlokzat szobrászati díszítésének elkészíttetése. Ekkor épült a templom északi falfelülete, amely a híres visszhangot elõidézi.

1889-ben Czigler Gyõzõ tervei szerint megerõsítették a templom alapozását. Ekkor készítette el Deák Ébner Lajos a fõoltárképet, valamint Székely Bertalan és Lotz Károly a szentélyboltozat és a diadalív freskódíszeit. 1994-tõl a kolostor ismét a bencés rendé lett, benne Bencés Apátsági Múzeum mûködik.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat