Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Sárospatak, Trinitárius kolostor

A középkori elõzményekkel rendelkezõ kolostornak több rendeltetése is volt mielõtt a trinitárius rend használatára bocsátották. A XVIII. században, barokk stílusban való átépítések során alakították ki a rendházat és a templomot. Ma zeneiskola mûködik az épületben, emellett kiállító- és elõadóterem létesült az együttesben.

A XVII. században a vár területén épült ház középkori alapokon nyugszik, az épület régészeti feltárása során Árpád-kori nyomok is elõkerültek. A XVII. századi források által „nagy kõháznak” említett épület uradalmi épületként szolgált, I. Rákóczi György és Lórántffy Zsuzsanna építkezéseihez kötõdik. Késõbb gazdasági épületként használták, majd 1693-ban II. Rákóczi Ferenc adományozta a trinitárius rendnek.

A viszontagságos idõk miatt a rendház és a templom kialakítása az örökül kapott épületben csak az 1720-as, 30-as években indulhatott meg. Az együttes tetõzetét 1737-ben tûzvész pusztította el. A szerzetesi rendek feloszlatása után készült felmérés alapján körvonalazható alaprajzi elrendezése: az egyszerû épület két sarokkiugrással közrefogott utcai homlokzattal volt ellátva.

A rend feloszlatása után szolgálati lakásokat és magtárat létesítettek benne. 1968-ban a leírások figyelembevételével, Makovecz Imre tervei szerint alakították ki az épületben mára már megszûnt Borostyán Szállót és Éttermet. Jelenleg a Farkas Ferenc Mûvészeti Iskola mûködik a falai között. Emellett kiállító-és elõadótermet, valamint vendégszobákat létesítettek az együttesben. Farkas Ferenc emlékére emlékszobát hoztak létre.

Rekonstrukciós munkálatok során megszületett a Múzsák temploma. Az átalakítások során megõrizték az eredeti elrendezéseket, a felmenõ falak is eredetiek. A pinceszinten egyben lehetõség nyílt egy középkori pince bemutatására is.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat