Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Sárospatak, Jezsuita kolostor

A jezsuiták sárospataki jelenléte a XVII. század közepétõl eredeztethetõ, amikor Báthory Zsófia iskolát építtetett a számukra. A gótikus eredetû épületet reneszánsz és barokk stílusban építették át. Ma a plébániának és a Római Katolikus Egyházi Gyûjteménynek ad otthont.

A jezsuitákat 1663-ban Rákóczi Györgyné, Báthory Zsófia telepítette le Sárospatakon. Az alapítólevelet fiával I. Rákóczi Ferenccel együtt 1666-ban állította ki és a rezidencia mellett iskolát építtetett. A nagy felkelések idején a rendház mûködése megszakadt, sõt 1683-86 között és 1707-tõl 1712-ig még a várost is el kellett hagyniuk a jezsuitáknak.

Az iskola csak 1725-tõl kezdve mûködött zavartalanul. A négyosztályú gimnázium mellett a plébániát is vezették. A rendház élete nagyon mozgalmas volt a helybeli és környéken lakó kálvinistákkal folytatott hitviták miatt.

folytak átalakítási munkálatok. A gótikus eredetû kolostort késõ reneszánsz és barokk stílusban is átépítették, majd a XIX. században is. Jelenleg a plébánia és 1967-tõl a Római Katolikus Egyházi Gyûjtemény befogadó helyszíne. A gyûjtemény 393 képzõmûvészeti, 1000 iparmûvészeti mûtárggyal és 13 ezer könyvvel rendelkezik.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat