Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Jászberény, Ferences rendház

A jászberényi ferences rendház a város legkorábbi egyházaként épült fel a XV. században gótikus stílusban. A török hódoltság idején Musztafa budai pasa utasítására létesült palánkvár egyik fontos erõdítménye volt. A XVIII. században barokk stílusban átépítették.

Jászberény legkorábbi egyházát a Zagyva partján a ferencesek építették fel az 1460-as évektõl kezdve, és 1472-ben birtokba is vették. A Szûz Mária tiszteletére felszentelt templom gótikus stílusban épült. Az osztatlan terû, kívülrõl támpillérekkel tagolt templom déli oldalához csatlakozott a földszintes kolostor tömbje. Négyzetes tornya a ferences építkezési szokásokhoz híven a szentély és a torony csatlakozásánál épült fel.

Bár a város 1566-ban török uralom alá került, a szerzetesek csak 1594-ben hagyták el Jászberényt. Templomuk és kolostoruk 1566-ban a török vár fontos része lett. Az egész együttest kõkerítés határolta, amely eredetileg a temetõ körülhatárolására szolgált. Ezt használták fel a törökök, hogy egy palánkfallal kiegészítve újabb erõdítményt hozzanak létre.

Az erõdítés 1594 után pusztult el, a templom is megsérült. A hozzá tartozó kolostor helyén egy újabb építését kezdték meg 1723-ban Giovanni Battista Carlone, egri püspöki építész vezetésével. A szabályos udvart körülölelõ szárnyak építési munkálatai az 1770-es évekre fejezõdtek be. A romos templom barokk stílusban történõ helyreállítása is fokozatosan megkezdõdött. Titulusa Jézus Neve lett. A külsõ gótikus ablakokat befalazták, mellettük ovális nyílásokat alakítottak ki. Belseje barokk és rokokó berendezést kapott.

Az egykori kolostor ma idõs apácák otthona. A templom melletti parkban valószínûleg a XV. századi Szent László-kápolna helyébe 1949-ben az elõzõ Mária-év emlékére felépítették az Assisi-ben található ferences bazilikában lévõ Porciunkula-kápolna mását. Oltárképét Kontuly Béla festette. A parkban még a lourdes-i barlang mellett látható a XVIII. századból való Kálvária szoborcsoport.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat

Budapest Utazás pályázat Eastern Europe kolostorok

angol nyelvoktatás