Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Szekszárd, Bencés apátság

A szekszárdi bencés apátság a bizáncias jellegû, centrális, keresztkupolás templomtípus egyik korai ritka példája, mely királyi temetkezõhelyül is épült. Jelentõségét emelik megmaradt díszítõ faragványai, melyek szintén bizánci kapcsolatokról tanúskodnak. Feltárt maradványai a városháza udvarán láthatóak.

1061-ben a Szent Megváltó tiszteletére alapította I. Béla király, akit a monostor templomában temettek el. 1223 elõtt súlyos kár érte a kolostort, amikor Tábor fia Gergely kirabolta. A XIII. század óta hiteleshelyként mûködött. Egy 1331-es szöveg lectorát említi, amely iskola mûködésére utal. 1457-ben Tamás vránai perjel, Nagyvölgyi László és Nagy Simon az apátságot megostromolta és rövid idõre elfoglalta. 1512 körül Tolnai Máté pannonhalmi apát Pécsváraddal együtt a szekszárdi apátságot is bérbe vette. Legkésõbb 1543-ban szûnt meg.

Templomának ásatásokból ismert, centrális, kilencosztatú alaprajza, keleten négyzetes fõszentéllyel és félköríves záródású mellékszentélyekkel, bizánci építészeti megoldásra utal.

Fennmaradt néhány szalagfonatos-palmettás díszû félpillér-fejezete és egy vállköve, melyek a XI. század közepén jelentkezõ bizantinizáló díszítési formákat megjelenítõ kõfaragvány-csoporthoz kötik, azonban más részletei a velencei San Marco XI. század utolsó harmadára tehetõ periódusához kapcsolják. Alapfalait romkertben mutatták be.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat