Kezdõlap
Szerzetesség és kolostorok
Kolostorok és a kultúra
Kolostorok és a mûvészet
Kolostorok története
Kolostorok a középkorban
Kolostorok a török korban
Kolostorok az újkorban
Kolostorok a legújabb korban
Kolostorok Magyarországon
Kolostorutak Magyarországon
Kolostorútvonalak
Magyarország kolostorai
           

Salföld, Köveskúti pálos kolostor- és templomrom

A kimagasló jelentõségû nagyvázsonyi pálos mûhely késõ-gótikus formakincsei, alkalmazásai jelennek meg a köveskúti pálos kolostor együttesén is. A templom szentélyét fedõ, a vázsonyival rokon hálóboltozat fejlett szerkezeti rendszere különösen figyelemre méltó.

Az egykori pálos kolostor a Salföldtõl délnyugatra, az Örsi-hegy oldalában található. 1262-ben említik elõször oklevélben. Az elsõ templom feltehetõen nem rendi építõtevékenység eredménye, hanem a remeték egy már meglévõ kápolnát vettek birtokukba. A késõ-gótikus templom ennek a kápolnának a körülépítésével jött létre.

A templom egyhajós volt a hajóval nagyjából azonos méretû, poligonálisan záródó szentéllyel. A templomhajót feltehetõleg csúcsíves keresztboltozat fedte, a szentély hálóboltozatot kapott.

A kolostornak, mely észak felõl kapcsolódott a templomhoz, csak az 1480 körül átépített formája ismert. A kolostort 1487-tõl átmenetileg az obszerváns ferencesek vették birtokukba, a XVI. század közepe táján, a török veszély miatt elnéptelenedett.

A templom falai nagyrészt még ma is állnak, láthatók még a gótikus ablakok mérmûves részletképzései valamint helyenként a bordaindítások nyomai. A kolostorszárnynak azonban mára csak csekély részletei maradtak fenn. A kolostor romjai és környezete jellegzetes példája a rend helykiválasztásának és a pálos építészetnek.

 
A honlap a Nemzeti Kulturlis rksg Minisztriumnak tmogatsval jtt ltre.
Galria | Oldaltrkp | Ksztettk | Fleetcor | liquid | keresés | partner | .kapcsolat